hit counter

 ผมขอแนะนำ ตัวผม และ ร้าน Kasetshop แบบย่อๆ ดังนี้

ผมชื่อ นายเกษตร บุญเลิศวณิชย์ เป็นคนกรุงเทพ โดยกำเนิด เติบโตมาจากครอบครัวคนเชื้อสายจีนในประเทศไทย  จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก แล้วศึกษาต่อที่โรงเรียน อัสสัมชัญพาณิชย์ จนได้จบปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ั สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีกฏหมาย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกหนึ่งใบ

จึงมีความสามารถพิเศษในการพูดภาษาจีนได้ตั้งแต่เด็ก และความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   จึงได้เริ่มค้าขายออนไลน์ผ่านเวบไซต์ http://www.kasetshop.com. มาโดยตลอด 

ในตอนเริ่มต้นได้ขาย สินค้าเครื่องเขียน ต่อมาได้ขายสินค้าหลากหลาย จนมาถึงยุคล่มสลายของการขายออนไลน์ เพราะ มีบริษัทข้ามชาติ ที่สร้างแพรตฟอร์ม ค้าขายออนไลน์ได้เข้ามาทำลายตลาดออนไลน์ร้านค้าต่างไป ทั้งหมด          ผมจึงได้ หาแนวคิดอยู่รอด จึงขายสินค้าที่ตนเองถนัด และพอมีความรู้นั่นคือ  อุปกรณ์ชงกาแฟ ประกอบกับ อุปกรณ์ชงกาแฟบางอย่าง ต้องใช้ทักษะในการอธิบายขาย ไม่เฉพาะการแข่งขันด้านราคา  จึงทำให้ผมสามารถ อยู่รอด มาจนถึงทุกวันนี้  

ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าในอดีต ทุกๆ ท่าน ทุกๆรายการ ที่ช่วยทำให้ผมอยู่รอดจนถึงวันนี้จริงๆ  

ผมก็ยังคงต้องศึกษาและหาสินค้าใหม่ๆ มาขายตลอดเพื่อคงามอยู่รอด ในขณะเพื่อนๆ ร่วมวงการออนไลน์ล้มหายตายจากไปกันส่วยใหญ่

เกษตร ,ตค 2564

 

 

 

ค้นหาบทความ